Máy móc sản xuất

Máy móc sản xuất

Máy móc sản xuất

THIẾT BỊ SẢN XUẤT

Máy Nhuộm thường áp A.T.

Máy Nhuộm thường áp A.T.

  Máy nhuộm thường áp dòng máy SL được phát triển với sự kết hợp của công nghệ nhuộm tiên tiến nhất ở nước...

Máy quấn ống xốp & cứng SSA&SHA

Máy quấn ống xốp & cứng SSA&SHA

Mô tả máy đánh cone mềm SSA Máy đánh cone mềm điều khiển bằng máy tính được điều khiển được chất lượng cối...

Máy quấn ống xốp & cứng SSB&SHB

Máy quấn ống xốp & cứng SSB&SHB

Mô tả SSB và SHB Máy kiểm soát máy tính bền kéo cứng được sử dụng để làm chất lượng nón để nón cứng gói được...

Máy quấn ống xốp & cứng SSC&SHC

Máy quấn ống xốp & cứng SSC&SHC

Mô tả SSB và SHB Máy kiểm soát máy tính bền kéo cứng được sử dụng để làm chất lượng nón để nón cứng gói được...

Bộ Phận Kỹ Thuật

Bộ Phận Kỹ Thuật

Chuyên viên tư vấn

0903.11.12.31

Bộ Phận Kinh Doanh

Bộ Phận Kinh Doanh

Chuyên viên tư vấn

0909.522.810

0903.11.12.31

Vải Đa sợi Vai control Vải bù trọng Nước giặt Đá mài Lót gổ mền Ống nhựa thể xám Bột giạt Attach Vải ma sát Dao cắt mẫu Máy cắt răng cưa