Công Ty SCOPECON INTERNATONAL

Công Ty SCOPECON INTERNATONAL

Công Ty SCOPECON INTERNATONAL

Hiệu chuẩn và Cấp giấy chứng nhận

Hiệu chuẩn và Cấp giấy chứng nhận

Năng lực:

Lĩnh vực lực: Máy cường lực
Lĩnh vực ánh sáng:Tủ đèn
Lĩnh vực nhiệt độ: Máy giặt, máy sấy, tủ sấy, buồng sấy
Lĩnh vực tốc độ/ vòng quay: Máy giặt, máy sấy, máy thử xù lông, máy mài v.v.
Thời gian: thiết bị cài đặt giờ, bấm giờ
Lĩnh vực Khối lượng: cân, tạ chuẩn
Chứng chỉ:

Chia sẻ:
Tin liên quan

Bộ Phận Kỹ Thuật

Bộ Phận Kỹ Thuật

0903.11.12.31

Bộ Phận Kinh Doanh

Bộ Phận Kinh Doanh

0909.522.810